tlo

Komentarz do nowego projektu dotyczący kas fiskalnych.

Komentarz do nowego projektu dotyczący kas fiskalnych.

18-10-2017

 Szanowni Państwo,

18 września został opublikowany oczekiwany od ponad roku projekt zmiany ustawy VAT, który umożliwi powstanie, a później użytkowanie kas repozytoryjnych. Oprócz wprowadzenia aparatu pojęciowego właściwego dla przygotowywanych rozwiązań technicznych, projekt wprowadza także regulacje przejściowe odnoszące się do obecnego rynku fiskalnego.

1. Data nabycia kasy w okresie ważnej homologacji została zastąpiona przez datę fiskalizacji. W praktyce oznacza to, że kasy nabyte przez użytkowników, na które wygasły homologacje, powinny zostać zafiskalizowane przed wejściem w życie ustawy (prawdopodobnie styczeń 2018).


2. Projekt skraca czas ważności homologacji na kasy z kopią papierową do 31 grudnia 2018, a z kopią elektroniczną do 31 grudnia 2022. Oznacza to, że większość podatników będzie mogła nabywać obecne kasy z kopią elektroniczną przez najbliższe 5 lat i użytkować przez kolejne kilka lat. Jest to dobra wiadomość dla tych, którzy cenią sobie prywatność prowadzonego biznesu, a dla których koszty eksploatacji kas repozytoryjnych będą uciążliwe.


3. Znowelizowana ustawa określa wsparcie przy zakupie kas (odpis) na 1000zł, jednak wyłącznie w odniesieniu do nabywanych kas repozytoryjnych. Odpis podobnie jak dzisiaj ma obejmować kasy nabywane przez rozpoczynających działalność, jednak okres objęty ulgą został rozciągnięty na 6 miesięcy. Można sądzić, że jest to próba nowego, korzystniejszego podejścia do obowiązującej dzisiaj zasady 1/5. Należy jednak zauważyć, że o ile zapisy zostaną utrzymane, to w okresie od wejścia w życie ustawy, do pojawienia się na rynku kas repozytoryjnych, rozpoczynający działalność nie będą mogli korzystać z odpisu. Dodatkowo należy odnotować wydłużenie do 4 lat okresu w którym odpis podlega zwrotowi w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności lub niewykonania obowiązkowego przeglądu technicznego.


4. Tekst projektu definiuje branże sprzedaży towarów i usług, które będą zmuszone do wymiany kas na repozytoryjne:
- do 31 grudnia 2018 motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
- do 30 czerwca 2019 gastronomiczne i budowlane;
- do 31 grudnia 2019 fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Jak czytamy w uzasadnieniu, dotyczy to ok. 20% podatników i jak można sądzić mniej niż 20% kas na rynku (duży udział firm stosujących tylko jedną kasę). Tytułem rekompensaty kasy przymusowo nabywane na mocy tego przepisu będą objęte 1000 zł odpisem podobnie, jak kasy nabywane po raz pierwszy. Dodatkowo w tym przypadku nie będzie działał przepis o zwrocie odpisu, gdy kasa była użytkowana mniej niż 3 lata.


5. W odniesieniu do pozostałych branż obowiązywać ma zasada użytkowania dotąd posiadanych kas fiskalnych:
- z kopią papierową do zapełnienia pamięci fiskalnej;
- z kopią elektroniczną do ich zużycia (z możliwością wymiany pamięci fiskalnej).


6. Projekt wprowadza ważny zakaz wymiany zapełnionych pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową, który wchodzi w życie wraz z ustawą. Wynika z tego, że wymiana pamięci fiskalnej przed wejściem w życie ustawy, nawet jeżeli nie jest ona całkowicie zapełniona, może być jedynym sposobem wydłużenia życia obecnie użytkowanych kas z kopią papierową o kolejne 5 lat. Dotyczy to wszystkich użytkowników ulubionych kasy z kopią papierową za wyjątkiem wymienionych w punkcie 4.


7. Całkowicie nową zasadą ma być zakaz wystawiania faktur VAT do paragonu, o ile numer NIP nabywcy nie został umieszczony na paragonie. Ponieważ ok. 80% urządzeń użytkowanych na rynku nie ma takiej możliwości może to oznaczać konieczność zmian organizacyjnych w placówkach handlowych (konieczność wystawiania faktury w momencie zakupu, bez rejestracji w kasie) lub szybszego zakupu kas z homologacją 2015 i nowszą.


Oczywiście nie ma pewności, że wszystkie zapisy projektu staną się ustawą. Konsultacje publiczne w ramach których można było zgłaszać uwagi trwały do dnia 9 października 2017. Obecnie zapewne trwa analiza zgłoszonych propozycji i problemów.
Pełny tekst projektu można znaleźć na http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053.